Ameliyathane

Hastanemizde, üç adet ameliyathane salonu ile kadın hastalıklarına yönelik açık ve endoskopik hemen tüm operasyonlar gerçekleştirilmektedir. Ameliyathanelerimiz antibakteriyel-antistatik özellikte malzeme ile kaplıdır. Ameliyat salonları ve uyandırma odasının ısı, nem ve havalandırması merkezi sistem hijyenik klima santrali ile 7 gün 24 saat kontrol altındadır. Ayrıca salonlarımızda merkezi sistem oksijen-gaz-vakum üniteleri mevcuttur. Ameliyathane Özellikleri Antibakteriyel Antibakteriyel -antistatitzemin kaplama…

Renkli Doppler ve USG

Sesin hareket eden yapılardan yansırken frekans değişikliği göstermesi temeline dayanan bu yöntem ile damarsal yapılardaki akım incelenir. Akım bilgisi, akımın transdusere olan ve yönü ve hızına göre renklendirilip, B-Mod denilen gri skaladaki damar görüntüsünün içine yerleştirilirse renkli Doppler görüntüleme elde edilir. Grafik şeklinde Doppler spektrumu kullanılarak akım hızları ölçülür, akım tipleri saptanır. (Avusturyalı fizikçi ve…

Histerosalpingografi (HSG)

İlaçlı rahim filmi (ilaçlı film, HSG, histerosalpingografi) nedir? Halk arasında “ilaçlı rahim filmi veya ilaçlı film” olarak da bilinen Histerosalpingografi (veya kısa adı ile HSG) x-ışınları kullanılarak yapılan bir röntgen incelemesidir. İlaçlı rahim filmi (ilaçlı film, HSG, histerosalpingografi) anlamı nereden gelmektedir? Histerosalpingografi; Histero-Salpingo-Grafi (HSG) kelimelerinin birleşmesinde meydana gelmiştir. Bunda histero rahim, salpingo tüpler, grafi de…

Mamografi

Meme hastalıkları tanısında mamografi ile beraber ultrason en sık kullanılan yöntemlerdir. Magnetikrezonans görüntüleme (MR) ve sintigrafi gibi tetkikler ikinci aşamalarda gerektiği durumlarda uygulanabilir. Mamografi, hala meme kanseri tanısı için altın standarttır. 1. Neden mamografi çektirmeliyim?  Meme kanseri, yaklaşık olarak her on kadından birinin, yaşamı boyunca herhangi bir aşamada karşısına çıkacak kadar sıktır. Henüz hastanın veya…

Kemik Dansitometri

Kemik Dansitometrisi ve Teknik Bilgiler Kemik yoğunluk ölçümüdür. Başka bir deyişle kemiğin kırılganlık riskini belirleyen ölçüm yöntemidir. Osteoporoz saptanırsa kişinin aldığı ilaçtan faydalanma oranı için ilaç takibi de belirli aralıklarla bu cihaz ile yapılmaktadır. Ölçüm 1 dakika içinde yapılır. Osteoporoz’da bir ağrı hissetmediklerinden verilen ilaçları almaktan vazgeçenlerin problemleri sessizce artmaktadır. Bu sebeple kemik erimesi hastalığına…

Menopoz Polikliniği

Menopoz ; adetlerin en az 1 yıl süre ile kesilmiş olması ve overlerin (yumurtalıkların) artık yumurta üretme yeteneklerini kaybetmesi olarak tanımlanabilir. Menopoz 40-58 yaş arasında herhangi bir zamanda ortaya çıkabilmekle birlikte ortalama olarak 51 yaş civarında görülmektedir. Nedenleri Menopoz esasında kadının doğası gereği fizyolojik olarak ortaya çıkan bir durumdur. Perimenopoz adı verilen menopoz öncesi dönemde…

Doğum Servisi

Doğumhanemiz son derece modern ve teknolojik cihazlarla donatılmış olup uzman hekimlerimiz ve tecrübeli ebelerimiz ile normal doğuma teşvik edilmektedir. Hastanın talebi üzerine ağrısız doğum olarak bilinen epidural anestezi uygulanmaktadır. Mevcut sancı odalarımız için doğum sürecinin konforlu ve huzurlu geçmesi için gerekli şartlarda düzenlenmiştir.

Acil Ünitesi

Acil sağlık hizmetleri birimi; hasta karşılama-danışma, hasta kayıt, triyaj, hasta muayene odası, resüsitasyon odası, müşahede odaları,acil cerrahi müdahale odası, bekleme alanı, görevli hekim, hemşire ve diğer yardımcı personel odalarından oluşur. Acil servisimiz Sağlık Bakanlığı tarafından birinci basamak olarak tescillenmiştir.

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Kadın Hastalıkları ve Doğum Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğimizde kadın hastalıkları ve doğumla ilgili tüm modern yaklaşımlar deneyimli ekibimizle birlikte hastalarımıza sunulmaktadır. Uzman doktorlarımız tarafından normal ve riskli gebeliklerin takibi, poliklinik hizmetleri, doğum, sezeryan, müdahale ve jinekolojik ameliyat hizmetleri verilmektedir. Bunların yanı sıra kısırlık tanı ve tedavisi, menopoz tetkik ve tedavisi de yapılmaktadır.   Yeni…