BAŞARILI EMZİRME POLİTİKASI

 • Vitale Hastanesinde Anne Sütünün, Bebekler İçin En İdeal Besin Olduğu Kabul Edilmektedir. Anne Sütü Ve Emzirme Uygulamasının Korunması, Teşvik Edilmesi Ve Desteklenmesi Amacıyla Personel Ve Ebeveynlerle Düzenli Aralıklarla Paylaşılan Emzirmeye İlişkin Yazılı Bir Emzirme Politikası Hazırlanmış Olup, Tüm Personel Tarafından Benimsenmiştir.
 • Hastanemizin Tüm Birimlerinde Bebek Formüllerinin Pazarlanması İle İlgili Uluslararası Yasa Benimsenmiştir. Kurumumuzda Anne Sütü Muadillerinin Reklam Ve Pazarlamasına İzin Verilmemektedir.
 • Hastanemizde Bebek Dostu Hastane Komitesi Kurulmuş Olup Bu Alandaki Veri İzleme Ve Sürdürülebilirlik Çalışmaları İşbirliği İçinde Devam Etmektedir.
 • Hastanemizdeki Tüm Sağlık Personeli Bu Politika Doğrultusunda Hizmet İçi Eğitim Almış Olup Annelere Destek Olmak Konusunda Yetkin Ve Beceri Sahibidir.
 • Hastanemize Başvuran Tüm Hamilelere Anne Sütünün Önemi, Emzirmenin Yararları Ve Yöntemleri Konusunda Bilgi Verilmektedir.
 • Annelerin Bebekleri İle Doğar Doğmaz En Kısa Sürede Ten-Tene Temas Kurması Sağlanarak, En Kısa Sürede Emzirmeye Başlaması Ve Temasın Kesintisiz Şekilde Sürmesi İçin Destek Olunmaktadır.
 • Annelerin Bebekleri İle Doğar Doğmaz En Kısa Sürede Ten-Tene Temas Kurması Sağlanarak, En Kısa Sürede Emzirmeye Başlaması Ve Temasın Kesintisiz Şekilde Sürmesi İçin Destek Olunmaktadır.
 • Annelere, Emzirmenin Nasıl Olacağı, Emzirme Yöntemleri Ve Bebeklerinden Ayrı Kaldıkları Durumlarda Sütün Salgılanmasını Nasıl Sürdürebilecekleri Gösterilmektedir.
 • Tıbben Gerekli Olmadıkça Yenidoğanlara Anne Sütünden Başka Yiyecek, İçecek Verilmemektedir. İlk 6 Ay Sadece Anne Sütü Verilmesi Devamında İse Uygun Tamamlayıcı Beslenme İle Beraber Emzirmenin 2 Yaş Ve Ötesine Kadar Sürdürülmesi Konusunda Aileler Bilgilendirilmektedir.
 • Hastanemizde Kaldıkları Süre Boyunca Anne İle Bebek 24 Saat Aynı Odada Kalmaktadır.
 • Annelerin Bebekleri Acıktığı Zaman Verdiği İşaretleri Tanıması Ve Bunlara Yanıt Vermesi Konusunda Destek Olunarak, Bebeğin Her İsteyişinde Emzirilmesi Teşvik Edilmektedir.
 • Emzirilen Bebeklere Yalancı Meme, Emzik Ve Biberon Verilmemekte, Riskleri Konusunda Aileler Bilgilendirilmektedir.
 • Ebeveynler, Taburculuk Öncesinde Bebeklerini Emzirme Konusunda Sürekli Destek Ve Bakım Hizmetlerine Erişim Sağlayacakları Merkezlerle İlgili Bilgilendirilmekte, Taburcu Olduktan Sonra Anne Ve Bebek Bu Konuda İzlenerek, Anne Sütü Vermeye Teşvik Edilmektedir.

BAŞARILI EMZİRMENİN ON ADIMI

   • Temel Yönetim Uygulamaları

1. Kuruluşta anne sütü ve emzirme uygulamasının korunması, teşvik edilmesi ve desteklenmesi amacıyla bir emzirme politikası oluşturulur.
a) “Anne Sütü Muadillerinin Pazarlanmasıyla ilgili Uluslararası Yasa” ve Dünya Sağlık Asamblesi’nin ilgili kararları eksiksiz şekilde uygulanır.
b) Personel ve ebeveynlerle düzenli aralıklarla paylaşılan, yazılı bir “bebek beslenme politikası” oluşturulur.
c) Sürekli izleme ve veri yönetim sistemleri kurulur.
2. Personelin emzirme konusunda annelere destek olmak için gereken bilgi, yetkinlik ve becerilerle donatılması sağlanır.

  • Temel Klinik Uygulamalar

3. Hamile kadınlar ve aileleri emzirmenin önemi ve yönetimi konusunda bilgilendirilir.
4. Annelerin bebekleri ile doğar doğmaz en kısa sürede ten-tene temas kurması sağlanarak, en kısa sürede emzirmeye başlaması ve temasın kesintisiz şekilde sürmesi için annelere destek olunur.
5. Emzirmenin başlatılması ve sürdürülmesi ile sık karşılaşılan güçlüklerin yönetilmesi konusunda annelere destek sunulur.
6. Tıbbi bir zorunluluk olmadığı sürece, yenidoğana anne sütünden başka herhangi bir yiyecek veya sıvı verilmez.
7. Annelerin bebekleri ile bir arada tutulması ve günün 24 saati aynı odada kalmaları sağlanır.
8. Annelerin bebekleri acıktığı zaman verdiği işaretleri tanıması ve bunlara yanıt vermesi konusunda annelere destek olunur.
9. Biberon ve emzik kullanımı ve riskleri konusunda annelere danışmanlık hizmeti verilir.
10. Ebeveynlerin ve bebeklerinin emzirme konusunda sürekli destek ve bakım hizmetlerine erişim sağlayacakları merkezlerle ilgili bilgilendirilmeleri taburculuk işlemleri öncesinde sağlanır.