YEŞİM ŞENGÖR

Yönetim Kurulu Başkanı

ALİ FUAT ŞENGÖR

Mesul Müdür

BERNA HAYTA

İdari ve Mali İşler Direktörü

ADNAN ÜNAL

İşletme Direktörü

ŞERİFE AKBAŞ

Kalite Yönetim Direktörü

ARZU DÖNGE

Sağlık Hizmetleri Direktörü