• Yoğun bakımlarda hasta ziyaretçisi kabul edilebilir. Ancak hastanın durumu dikkate alınarak hekim tarafından ziyaret kısıtlaması getirilebilir. Aynı anda çok sayıda ziyaretçinin kabulü, hasta sağlığı ve güvenliği açısından risk oluşturabileceği için, ziyaretçi sayısına, yoğun bakım ünitesi bazında hekim tarafından karar verilir.
   • Erişkin Yoğun bakım ünitesinde; 24 saatte 3 kez ( saat 11:00 – 16:00 ve 20:00 ‘de) ve hekim uygun gördüğü zamanlarda ziyaretçi alınabilir.
   • Yenidoğan yoğun bakımda her emzirme sırasında ve hekimin uygun gördüğü zaman ve sürelerde ziyaretçi alınabilir.
   • Ziyaretlerde yoğun bakım hastalarının takip ve tedavisini aksatmamak ve hasta güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirlerin alınması esastır. Bu nedenle, ziyaretçiler yoğun bakım servislerine, görevli sağlık personelinin refakatinde, diğer hastaları tedirgin ve rahatsız etmeyecek şekilde ve belirli bir düzen içinde alınmalıdır. Ziyaret süresi makul ve mümkün olan en kısa süreyle sınırlandırılmalıdır. Bu sırada ilgili sağlık personeli tarafından hasta yakınına, hastasının durumu hakkında anlaşılır bir şekilde bilgilendirme yapılır.
   • Yoğun bakım hasta ziyareti öncesi ziyaretçilere, servis hekimi tarafından belirlenen sağlık personelince, eğitim verilmelidir. Ziyaretçi kendi hastası dışında başka hastaya ve hasta bakım malzemelerine temas etmemelidir.
   • Bulaşıcı hastalığı olanlar veya bulaşıcı hastalığı olan biri ile yakın zamanda temas ettiği bilinenler, öksürük, hapşırma, boğaz ağrısı ve burun akıntısı gibi solunum yolu enfeksiyonunu destekleyen belirtileri olan kişiler ziyaretçi olarak kabul edilmemelidir. Ancak ziyaretin kritik önemi olması durumunda, ziyaretçinin cerrahi maske kullanarak ve el hijyenini sağlayarak ziyaretine, sağlık personeli eşliğinde izin verilebilir.
   • On (10) yaşın altındaki çocuklar, kişisel koruyucu malzemelerin kullanımı konusunda zorlanabilecekleri için, çok özel durumlar dışında, erişkin yoğun bakım servisine ziyaretçi olarak alınmamalıdır.
   • Yenidoğan yoğun bakım Toplumda bulaşıcı hastalık sıklığında artış olduğu durumlarda, hastane idaresi tarafından ziyaretçi kısıtlamasını yapılabilir.
   • Ziyaretçiler izolasyon önlemlerinin alındığı hastaların bulunduğu alanlara girerken enfeksiyon kontrol kurulunun belirlediği izolasyon kurallarına mutlaka uymalıdır.
   • Ziyaret sırasında, hasta mahremiyetini koruyacak önlemler alınır.
   • Ziyaret ve refakat kuralları, ilgili alanlarda asılı olarak, web sayfasında ve hasta odalarında hasta ve ziyaretçi rehberinde yazılı olarak bulunur.
   • 12 yaştan küçük çocukların hastane ortamlarında enfeksiyon alma riskleri yetişkinlerden daha fazla olduğundan hasta ziyareti yapmaları sakıncalı ve yasaktır.
   • Ziyaretlerin 15 dakikayı geçmeyecek şekilde yapılmasına özen gösterilecektir.
   • Ziyaret süresi dolduktan sonra ve ziyaret esnasında servisler sorumlular tarafından kontrol edilir ve ziyaretçilerin servisleri boşaltmaları sağlanır.
   • Hastanın durumu hakkındaki ön bilgiler ilgili kattaki hemşireler tarafından verilecektir. Hastanın durumunu öğrenmek isteyen hasta yakınları için gerekirse hastanın hekimi ile bağlantı kurulacaktır. Hekim bulunamaz ise, hasta hakkında tıbbi bilgi verilmez.
   • Hasta yakınlarının gribal enfeksiyon veya başka rahatsızlığı söz konusuysa hasta yakını korunma yöntemi hakkında bilgilendirilir. Hasta açısından sakıncalı olabilecek durumlarda ziyaret hekim iznine bağlıdır. Bu durum hastanın hemşiresine bildirilir. Ziyaretçi kısıtlaması ile ilgili bilgiler hemşire tarafından ziyaretçilere iletilir.
   • Hastalar açısından sakınca doğurabilecek durumlarda ve izole edilmiş hastalara ziyaretçi kabul edilmez, zorunlu hallerde ziyaretçi ve hastaya koruyucu önlemler ilgili hemşirenin ve personelin yardımı ile alınır.
   • Herhangi bir sıhhi ve tıbbi sakınca olmadıkça kurumlara yatan tutuklu ve hükümlüler Cezaevi Yönetmeliğine uygun olarak haftada bir gün 10 dakika ziyaret edilebilirler. akım servisine, anne ve baba refakatinde üç (3) yaş üzeri kardeşlerin ziyaretine izin verilebilir.
   • Hasta yanına ziyaretçilerin her hasta için iki kişiden fazla girmemeleri sağlanır.
   • Ziyaretçiler yataklara oturmamaları, hastaneye ait cihaz malzemelerle temas etmemeleri konusunda çalışan personeller tarafından uyarılır.
   • Ziyaretçilerin hemşire bankosuna girmemesi çalışan personeller tarafından sağlanır.
   • Hasta dosyaları ziyaret saatlerinde bilgi güvenliği yönünden ziyaretçilerin ulaşamayacağı şekilde hemşire tarafından muhafaza edilir.
   • Hastalarımızın sağlığı için tüm hastane binası içerisinde sigara içilmesine kesinlikle izin verilmez.
   • Ziyaret saatlerinin dışında acil yatmış hastaların birinci derecede yakınlarının hastayı ziyaret isteği karşısında hastanın hekimi ve hemşiresinin bilgisi doğrultusunda uygun görülen sürede ziyarete izin verilecektir.